Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

DOPORUČUJEME

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda
Vydáno: prosinec 2021
Počet stran: 912
ISBN: 978-80-7554-334-9

Ukázka v PDF: DPH s komentářem

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

849,00 Kč
cena s DPH 764,00 Kč

DPH s komentářem

Novely zákona o DPH

Novely zákona o DPH reagují především na přijetí právních předpisů v rámci EU (novela k problematice elektronického obchodu a souvisejících opatření účinná k 1. 10. 2021) a zčásti jako obvykle na poznatky z praxe a daňové správy a u některých změn je jejich cílem upřesnění některých ustanovení v zájmu zjednodušení textu zákona a lepší aplikace v daňové praxi.

Přijetí novel jiných zákonů

Některé změny v zákoně reagují na souvislosti s přijetím novel jiných zákonů, např. na změny v daních z příjmů u dlouhodobého majetku (zákon č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021) a také na zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021.


Související produkty

AnagAbecedaDPH.jpg

749,- 674,- Kč

AnagDPHvTuzemsku.jpg

369,- 332,- Kč

Daň z příjmu s komentářem

979,- 881,- Kč

Průvodce OSVČ

389,- 350,- Kč

Daňová evidence

459,- 413,- Kč

Daňové zákony

169,- 152,- Kč