Daně z příjmů s komentářem 2020

DOPORUČUJEME

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019.

Nakladatelství: Anag
Autor: Mgr. Petr Pelech, PhDr. Vladimír Pelc
Vydáno: červenec 2020
Počet stran: 840
ISBN: 978-80-7554-277-9

Ukázka v PDF: Daň z příjmů s komentářem

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

979,00 Kč
cena s DPH 881,00 Kč

Daň z příjmu s komentářem

Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů

Text zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Texty zákonů obsahují poslední novelizace. Jde o novely až do novelizace provedené zákony č. 364/2019 Sb., č. 159/2020 Sb. (resp. č. 234/2020 Sb.) a č. 299/2020 Sb.

Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu soudů

Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu; vydání je aktualizováno o nová soudní rozhodnutí. Kniha je rovněž v judikatuře obou soudů často citována.

Komu je publikace určena?

Publikace je určena především pro účetní, daňové specialisty, právníky a podnikatele, kteří se daněmi z příjmů ve své profesionální činnosti zabývají, ale i pro studenty právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Srozumitelnou formou seznamuje s uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a vyhlášek a pokynů a stanovisek Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství. Umožňuje plnohodnotnou orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí problematiky daně z příjmů při praktické aplikaci v podnikatelské i legislativní praxi.

Kde najdete další informace?

Další informace k novelizacím v zákoně o daních z příjmů jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na webových stránkách anag.cz.


Související produkty

AnagAbecedaDPH.jpg

749,- 674,- Kč

AnagDPHvTuzemsku.jpg

369,- 332,- Kč

DPH s komentářem

849,- 764,- Kč

Průvodce OSVČ

389,- 350,- Kč

Daňová evidence

459,- 413,- Kč

Daňové zákony

169,- 152,- Kč