Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ a další poplatníky s dílčím základem v § 7

DOPORUČUJEME

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP.

Nakladatelství: Anag
Autor: RNDr. Petr Beránek
Vydáno: duben 2021
Počet stran: 312
ISBN: 978-80-7554-318-9

Ukázka v PDF: Průvodce OSVČ

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

389,00 Kč
cena s DPH 350,00 Kč

Průvodce OSVČ

Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021

Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální daně a důsledkům přechodu na ni, odpisování majetku v období změny příslušných ustanovení či zpětného uplatnění ztráty. Veškerá problematika je přitom začleněna do kontextu dalších souvisejících zákonů - pohledu DPH, občanského zákoníku, zákoníku práce, živnostenského zákona atd., důraz je kladen i na formální náležitosti, jako je registrace, podávání přiznání a dalších podání, hrozby případných sankcí.

Podrobněji k obsahu publikace

Autor se přitom nevyhýbá nejasným nebo sporným oblastem a dává i čtenáři prostor pro samostatné posouzení vyjádřením alternativních názorů, a to hlavně názorů GFŘ, pokud se odchylují od jiných výkladů zákona. Kniha postihuje i někdy opomíjené oblasti, jako zdanění poplatníka účtujícího v hospodářském roce, problematika přechodu mezi jednotlivými způsoby vykazování (vedení účetnictví, daňové evidence, paušální výdaje, paušální daň) nebo daňové problémy obchodního majetku při jednotlivých způsobech vykazování. Autor se pokouší o kompromis mezi precizním podáním a srozumitelností. Všechny důležité informace jsou doplněny textem zákonů, ze kterých vyplývají, složitější konstrukce jsou ilustrovány na jednoduchých příkladech.

Pro koho je kniha určena?

Publikace by neměla chybět v knihovničce žádného daňového poradce nebo zkušené účetní, kteří sestavují přiznání k dani z příjmu OSVČ.


Související produkty

AnagAbecedaDPH.jpg

859,- 773,- Kč

AnagDPHvTuzemsku.jpg

369,- 332,- Kč

Daňová evidence

459,- 413,- Kč

Daňové zákony

169,- 152,- Kč