Zákoník práce 2023 – sešit

Po 1. lednu 2022 byl zákoník práce přímo či nepřímo dotčen jen zcela dílčími změnami, a to zásadně v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. o nemocenském pojištění, o zaměstnanosti). K podstatně zásadnějším změnám došlo v oblasti odměňování zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku provozu a obsluhy vyhrazených technických zařízení.

Nakladatelství: Anag
Autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková
Vydáno: leden 2023
Počet stran: 200
ISBN: 978-80-7554-375-2

Ukázka v PDF: Zákonník práce

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

189,00 Kč
cena s DPH 170,00 Kč

Zákoník práce

Transpoziční novela zákoníku práce

V září 2022 byl se zpožděním zahájen legislativní proces o návrhu tzv. transpoziční novely zákoníku práce, který obsahuje celou řadu zásadních změn a doplnění dosud platných ustanovení zákoníku práce, a to především v souvislosti s požadavky transpozice dvou evropských směrnic, kterými jsou Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice EP a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů. Návrh zákona však obsahuje i některé další více či méně související věcné změny, jako např. rozšíření možnosti elektronického doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zpřesnění podmínek výkonu „práce na dálku“, zlepšení postavení zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další. Účinnost této novely závisí na rychlosti jejího schvalování.

Novela provedená zákonem č. 285/2020 Sb.

V průběhu roku 2022 rovněž probíhala diskuse odborné veřejnosti nad praktickou aplikací institucionálních změn provedených poslední koncepční novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., především těch, které nabyly odložené účinnosti od 1. ledna 2021 (dovolená, sporné výklady ohledně překážky v práci při uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a obdobné akce sportovního charakteru). K tomu přistupuje i bohatá a někdy překvapivá judikatura Nejvyššího soudu v otázkách pracovněprávních.

V této knize dostanete nejaktuálnější znění zákoníku práce

S ohledem na výše uvedené, stejně jako v předchozích letech předkládáme čtenářům i pro kalendářní rok 2023 stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce ve znění účinném k 1. lednu 2023, v němž jsou promítnuty všechny dílčí věcné změny, k nimž došlo v pracovněprávních předpisech během roku 2022.

Stručný souhrnný komentář

Kromě aktuálního paragrafového znění zákoníku práce k 1. lednu 2023 je součástí obsahu publikace i stručný souhrnný komentář k jednotlivým skupinám zákonných ustanovení vztahujících se ke konkrétní zákoníkem práce upravené pracovněprávní problematice, v němž jsou stručně zahrnuty i zkušenosti z aplikace některých problematičtějších zákonných ustanovení, a to též s ohledem na aktuální soudní judikaturu.

Všestranné využití publikace pro každodenní praxi

Hlavním cílem této publikace je poskytnout praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické potřeby nejširší odborné i laické veřejnosti.


Související produkty

Abeceda mzdové účetní

839,- 755,- Kč

Dovolená

389,- 350,- Kč

Abeceda personalisty

649,- 584,- Kč

Exekuce

599,- 539,- Kč

GDPR v personalistice

389,- 350,- Kč

Zaměstnávání cizinců

399,- 359,- Kč

Cestovní náhrady

439,- 395,- Kč

Anag - Cestovní náhrady v příkladech

589,- 530,- Kč

AnagPracovnelekarskeSluzby.jpg

459,- 413,- Kč

Zaměstnanecké benefity

369,- 332,- Kč

Poradce - Pomocník mzdové účetní

110,- 99,- Kč