Podmínky akreditace

Všechny rekvalifikační kurzy máme akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
photo.caption

Akreditace jsou vydávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za velmi přísných kritérii, které VVkurzy splňuje.

Forma studia

  • prezenčně (nutné splnění docházky alespoň na 80 %)
  • online - živé vysílání (nutné splnění docházky alespoň na 80 % - formou připojení do online učebny)
  • distančně - offline (samostudium námi poskytnutých materiálů a nahrávek kurzu)

Podmínky úspěšného absolvování akreditovaného kurzu

  1. minimálně středoškolské vzdělání (kurzy prezenční formou máme akreditované i bez podmínky doložení dosaženého vzdělání*)
  2. splnění alespoň 80 % docházky (neplatí u kurzu distanční - offline formou)
  3. závěrečná zkouška alespoň na 80 %

*Do poznámky v objednávce uveďte "Mám pouze Základní vzdělání / Bez doložení vzdělání" - primárně určeno pro účastníky kurzu se základním vzděláním

U zahraničních dokladů o dosaženém vzdělání je nutno doložit nostrifikaci.

Všechny akreditované kurzy lze studovat jako běžný vzdělávací kurz bez splnění výše uvedených podmínek nebo ze záznamu kurzu.

Závěrečná zkouška

Účastník kurzu se může zúčastnit závěrečné zkoušky při absolvování nejméně 80 % vzdělávání podle rekvalifikačního programu (neplatí u kurzu distanční - offline formou). Závěrečná zkouška se koná prezenčně v naších učebnách v Praze. Závěrečná zkouška se koná formou písemného testu a trvá 2 hodiny. Závěrečnou zkoušku všichni naši absolventi hravě zvládli. Dlouhodobý průměr výsledků závěrečného testu je 93 % a úspěšnost dokonce skoro 100 %! Jsme na tyto výsledky velice hrdi, jsou to zásluhy především vynikajících lektorů, perfektních studijních materiálů a velice přátelského prostředí.

A kdyby vám i přesto se nepovedlo napsat zkoušku hned napoprvé, u nás dostanete druhou šanci a zcela zdarma.

Osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšném ukončení akreditovaného kurzu dostane absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působnosti.

Akreditace