Podmínky akreditace

Všechny rekvalifikační kurzy máme akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
photo.caption

Akreditace jsou vydávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za velmi přísných kritérii, které VVkurzy splňuje.

Podmínky úspěšného absolvování akreditovaného kurzu

  1. minimálně středoškolské vzdělání*
  2. splnění alespoň 80 % docházky
  3. závěrečná zkouška alespoň na 80 %

*Pokud nesplňujete podmínku minimálního středoškolského vzdělávání, do poznámky v objednávce uveďte "základní vzdělání", máme pro vás připravené akreditované kurzy bez podmínky minimálně středoškolského vzdělání.

U některých zahraničních dokladů o dosaženém vzdělání je nutno doložit nostrifikaci.

Všechny akreditované kurzy lze studovat jako běžný vzdělávací kurz bez splnění výše uvedených podmínek.

Závěrečná zkouška

Účastník kurzu se může zúčastnit závěrečné zkoušky při absolvování nejméně 80 % vzdělávání podle rekvalifikačního programu. Závěrečná zkouška se koná formou písemného testu a trvá 2 hodiny. Závěrečnou zkoušku všichni naši absolventi hravě zvládli. Dlouhodobý průměr výsledků závěrečného testu je 93%! Jsme na tyto výsledky velice hrdi, jsou to zásluhy především vynikajících lektorů, perfektních studijních materiálů a velice přátelského prostředí.

A kdyby vám i přesto se nepovedlo napsat zkoušku hned napoprvé, u nás dostanete druhou šanci a zcela zdarma.

Osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšném ukončení akreditovaného kurzu dostane absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působnosti.

Akreditace