Aktuální nabídka produktů

Abeceda mzdové účetní 2024

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.

DOPORUČUJEME

SKLADEM

859,- 773,- Kč

Abeceda DPH 2024

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.

NOVINKA DOPORUČUJEME

SKLADEM

889,- 800,- Kč

Sbírka souvztažností pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.

DOPORUČUJEME

SKLADEM

509,- 458,- Kč

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

DOPORUČUJEME

SKLADEM

599,- 539,- Kč

Daňová evidence

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.

SKLADEM

459,- 413,- Kč

GDPR v personalistice 2022

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti.

SKLADEM

389,- 350,- Kč

Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2023

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné poskytnout ve správné výši, správně daňově posoudit a také zaúčtovat. Současně je nutné zohlednit předpisy související s členstvím České republiky v Evropské unii a mezinárodní smlouvy. Tato publikace vám pomůže se v této nelehké problematice orientovat.

SKLADEM

439,- 395,- Kč

Cestovní náhrady v 321 příkladech

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků.

SKLADEM

589,- 530,- Kč

Daňové zákony 2024

Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2024, popř. se uplatní zpětně za rok 2023. Je tedy určena nejen pro uplatnění jednotlivých daňových předpisů od počátku roku 2024, ale i pro sestavení přiznání k daním z příjmů za rok 2023.

DOPORUČUJEME

SKLADEM

189,- 170,- Kč

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2024

Publikace je členěná do kapitol Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2024, Zákon o dani z příjmů po novele a Nepřítomnost zaměstnance a zdravotní pojištění. Obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí…

DOPORUČUJEME

SKLADEM

259,- 233,- Kč

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020.

SKLADEM

69,- 62,- Kč

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

SKLADEM

135,- 122,- Kč