Přehled forem studia

Většina kurzů umožňuje zvolit si formu, kterou budete studovat. Je jen na vás, jakou formu upřednostníte a která vám bude více vyhovovat. Jednotlivé formy studia však nelze kombinovat.
AKREDITACE

PREZENČNÍ STUDIUM

klasická výuka v učebně tištěné materiály občerstvení

Akreditovaný kurz prezenční formou - osobní přítomnost v předem vypsaných termínech výuky (v učebnách v Praze). Účast na závěrečné zkoušce je podmíněna splněním docházky (alespoň 80 %) a doložením dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. středoškolské). Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Certifikát o absolvování.

Kurz lze studovat i bez doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Jedná se o kombinovanou formu studia, primárně určenou pro zájemce se základním vzděláním.

Kurz lze studovat bez závěrečné zkoušky, ale nejedná se pak o akreditovaný kurz. Po ukončení kurzu obdržíte Certifikát o absolvování.

AKREDITACE

ONLINE STUDIUM

online - živé vysílání PDF materiály pohodlí domova

Akreditovaný kurz distanční formou (synchronní) - výuka formou živého vysílání v době prezenční výuky v předem vypsaných termínech. Ke komunikaci s lektorem během výuky lze využit mikrofon nebo chat. Účast na závěrečné zkoušce je podmíněna splněním docházky (alespoň 80 %, formou připojení k online učebně, zapnutá kamera) a doložením dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. středoškolské). Závěrečná zkouška je prezenční formou (v učebnách v Praze). Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Certifikát o absolvování.

Kurz lze studovat bez závěrečné zkoušky, ale nejedná se pak o akreditovaný kurz. Po ukončení kurzu obdržíte Certifikát o absolvování.

AKREDITACE

DÁLKOVÉ STUDIUM

samostudium PDF materiály a nahrávky možnost studovat kdykoliv

Akreditovaný kurz distanční formou (asynchronní) - samostudium poskytnutých materiálů s přístupem k nahrávkám již proběhlého kurzu online formou. Možnost pravidelných konzultací s lektorem. Nahrávky lze shlédnout i opakovaně po celou dobu studia. Přístup k nahrávkám je určen pouze účastníkovi kurzu. Účast na závěrečné zkoušce je podmíněna doložením dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. středoškolské). Závěrečná zkouška je prezenční formou (v učebnách v Praze). Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Certifikát o absolvování.

Kurz lze studovat bez závěrečné zkoušky, ale nejedná se pak o akreditovaný kurz. Po ukončení kurzu obdržíte Certifikát o absolvování.

ZÁZNAM KURZU

okamžitý přístup PDF materiály a nahrávky vlastní tempo studia

Přístup k videonahrávkám již proběhlého kurzu prezenční formou. Nahrávky lze shlédnout i opakovaně po celou dobu platnosti přístupu. Přístup k nahrávkám je určen pouze účastníkovi kurzu. Nejedná se o akreditovaný kurz. Účastník obdrží Certifikát o absolvování.