Sdělení v souvislosti s nařízením vlády a opatřeními k výskytu KORONAVIRU