Úhrada rekvalifikačního kurzu Úřadem práce

Rekvalifikační kurzy jsou nejlepší cestou pro získání uceleného vzdělání ve zvoleném oboru, které vám otevře cestu k nové nebo lépe placené pracovní pozici. Pro mnohé je rekvalifikace klíčem pro získání živnostenského listu a samostatnému podnikání. Ať už je vaše motivace jakákoliv, nabité znalosti a zkušenosti se vám neztratí a Osvědčení o rekvalifikaci ocení nejen zaměstnavatelé ze státního sektoru.
photo.caption

Podmínky pro získání plné úhrady kurzu Úřadem práce

Při úhradě přes Úřad práce celou částku kurzovného hradí ÚP a vy nic dopředu neplatíte (neplatí pro dálkové kurzy offline formou). Stačí podat příslušnou žádost na ÚP a ten do 30 dní rozhodne o jejím schválení. S vyplněním žádosti vám rádi pomůžeme, stačí nás kontaktovat. Nedílnou součásti žádosti jsou podklady od nás. Jelikož schválení na ÚP může trvat i týdny, je vhodné si požadované dokumenty u nás vyžádat co nejdříve.

Hlavní podmínky ÚP pro schválení úhrady rekvalifikačního kurzu:

 • zájemce musí být evidován Úřadem práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání (platí i pro studenty)
 • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady (většinou je požadované minimálně středoškolské vzdělání, ale jen u nás vám nabídneme akreditace vhodné i se základním vzděláním)
 • být zdravotně způsobilý pro absolvování kurzu a pro výkon nové profese
 • rekvalifikace se musí vztahovat k dosavadní či budoucí pracovní činnosti / pracovního místa

ÚP úhradu kurzu provede po úspěšném absolvování kurzu.

Jak správně vybrat rekvalifikační kurz

Volbě správného rekvalifikačního kurzu je třeba věnovat značnou pozornost. Kurz by měl být v co největší shodě s plánovanou pracovní pozicí nebo pracovní náplní. Proto přinášíme více variant rekvalifikačních kurzů. Pro většinu účastníků je ideální kurz začínající základy a končící pokročilými kapitolami. Pokud nemáte praktické zkušenosti s prací na PC, je vhodné vybrat kurz obsahující i PC dovednosti.

Výběr vhodného kurzu vám usnadní porovnávací tabulka rekvalifikačních kurzů.

Možnosti úhrady rekvalifikačních kurzů

 • ZDARMA, přes Úřad práce (pro evidované na Úřadě práce)
 • úhradou z vlastních prostředků nebo zaměstnavatelem

Výhody námi nabízených rekvalifikačních kurzů

 • POMŮŽEME vám s podklady a žádostí o rekvalifikaci
 • SPECIALIZUJEME SE na obory, kde dlouhá léta působíme
 • ZDARMA získáte studijní materiály a spoustu benefitů
 • POMÁHÁME účastníkům kurzu a zodpovíme všechny otázky
 • PODPORUJEME účastníky kurzu i po skončení
 • ODMĚŇUJEME každého účastníka kurzu