Daňová evidence

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv
Vydáno: únor 2022
Počet stran: 352
ISBN: 978-80-7554-356-1

Ukázka v PDF: Daňová evidence

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

459,00 Kč
cena s DPH 413,00 Kč

Daňová evidence

Podrobněji k obsahu publikace

Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitých věcí, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku.

Srovnání pravidel

Kniha obsahuje rovněž srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pro vedení jednoduchého účetnictví a dále také pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví.

Legislativní změny a novinky

V sociálním pojištění se uvádějí hranice příjmů platné pro rok 2021 a 2022 pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální výši vyměřovacích základů, dále maximální výše vyměřovacího základu, informace k vyplňování přehledu o příjmech a výdajích a výklad k dopadu paušálního režimu na povinnosti OSVČ v sociálním pojištění a na jejich důchodové nároky.

Aktuálně jsou zařazena i témata týkající se dotací, živelních pohrom, mimořádných daňových odpisů a další, jež reagují na události roku 2021.

Ve vazbě na vývoj legislativy budou zapracované i novinky, které budou známy do termínu uzávěrky autorských textů.


Související produkty

AnagAbecedaDPH.jpg

859,- 773,- Kč

AnagDPHvTuzemsku.jpg

369,- 332,- Kč

Průvodce OSVČ

389,- 350,- Kč

Daňové zákony

169,- 152,- Kč