Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2024

DOPORUČUJEME

Publikace je členěná do kapitol Pomocník mzdové účetní s účinnosti od 1. 1. 2024, Zákon o dani z příjmů po novele a Nepřítomnost zaměstnance a zdravotní pojištění. Obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí…

Nakladatelství: Poradce
Vydáno: leden 2024
Počet stran: 128
ISBN: -

Ukázka v PDF: Pomocník mzdové účetní

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

259,- Kč
cena: 233,- Kč

Poradce - Pomocník mzdové účetní

  • Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2024
    Publikace obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Jsou zde uvedeny stručné informace o změnách oproti předchozímu roku. Jsou zde i další snad užitečné informace, např. o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní a personalisty a jiné...
  • Zdravotní pojištění
    K datu 1. ledna 2024 se zvýšila minimální mzda, a tudíž se změnily i podmínky pro placení pojistného zaměstnavatelem v si¬tuaci, kdy je příjem zaměstnance právě na úrovni tohoto minima, případně je nižší než minimální mzda. Výše minimální mzdy je také vyměřovacím základem pro place¬ní pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Tradičně je vyšší minimální záloha placená osobami samostatně výdělečně činnými. V neposlední řadě dále narůstají platby pojistného za tzv. „státní pojištěnce“, což současně znamená vyšší přísun zdro¬jů do příjmové stránky systému veřejné¬ho zdravotního pojištění...
  • Zákon o daních z příjmů po novele
    Počínaje rokem 2024 nabyl účinnosti zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, který přinesl mnoho změn v ob¬lasti daních z příjmů. K velkým změnám došlo mimo jiné i v uplatňování slev na dani, daňových a nedaňových výdajů, zdaňování příjmů zaměstnanců...

Obsah:
Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2024
Pracovněprávní předpisy.
Zdanění příjmů FO
Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění
Cestovní náhrady
Srážky ze mzdy
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Důchody
Oblast zaměstnanosti
Životní a existenční minimum
Vybrané dávky státní sociální podpory
Jiné důležité osobní překážky v práci
Účtování mzdových operací
Termínový kalendář pro mzdové účetní

Zdravotní pojištění
Změny k 1. 1. 2024
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání

Daně v praxi
Zákon o daních z příjmů po novele
DPH

Zaměstnávání
Zákoník práce
Mzdy a odvody


Související produkty

Abeceda mzdové účetní

859,- 773,- Kč

Exekuce

599,- 539,- Kč

GDPR v personalistice

389,- 350,- Kč

Cestovní náhrady

439,- 395,- Kč

Anag - Cestovní náhrady v příkladech

589,- 530,- Kč