Daňový specialista - distanční formou

Kurz Daňový specialista je kurzem akreditovaným MŠMT kombinovanou formou v rámci kterého vás seznámíme s dani z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, silniční daní, daňovým řádem a dani z nemovitých věcí. Kurz vám pomůže nejen porozumět daním, ale naučí vás správně stanovit daňovou povinnost, vyplnit daňové přiznání a poradit klientům i v náročných situacích. Součásti kurzu je procvičování probrané látky na příkladech, vyplňování daňových přiznání a výpočet daňové povinnosti. Výhodou tohoto kurzu je jeho komplexnost, zvýhodněná cena a možnost plné úhrady kurzovného Úřadem práce. Kurz je vhodný pro budoucí i stávající účetní, ale také pro podnikatele, kteří chtějí prohloubit znalosti daňové problematiky. Kurz je vhodné absolvovat jako zahájení přípravy na zkoušky na daňového poradce, před absolvováním kurzů pořádaných Komorou daňových poradců.

 • ZDARMA přes Úřad práce
 • Zdarma materiály ke kurzu
 • Zdarma dárek

Mimořádná akce: ZDARMA přístup k nahrávkám celého kurzu po celou dobu studia.

Aktuálně vypsané termíny

Popis kurzu

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz je určen pro budoucí a stávající účetní, ekonomy a finanční ředitele, ale také pro podnikatele, kteří chtějí prohloubit znalosti daňové problematiky. Kurz je vhodné absolvovat jako zahájení přípravy na zkoušky na daňového poradce, před absolvováním kurzů pořádaných Komorou daňových poradců.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.

Akreditace

AKREDITACE MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Daňový specialista v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-13761/2021-2.

Výhody akreditovaného kurzu:

 • možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce
 • po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Akreditační komise Ministerstva Školství velmi přísně posuzuje a uděluje akreditace při kombinované formě studia. Komise předpokládá, že tuto formu budou používat pouze zkušení vzdělavatelé s perfektně vypracovanými studijními materiály. Naše vzdělávací středisko všechny podmínky splnilo a proto Vám můžeme nabídnout tento kurz s akreditaci MŠMT.

 1. Kombinovaná forma studia se skládá z prezenční formy studia 36 hodin výuky a zbytek 84 hodin samostudiem (distanční neboli dálková forma),
 2. Podkladem pro výuku dostanete perfektně zpracované studijní materiály. Materiály se skládají z teoretické části, příkladů k procvičování a testovací části,
 3. Při samostudiu budete mít možnost při nepochopení některé části studijní látky možnost konzultace s lektorem,
 4. Závěrečné zkoušky skládáte po absolvování kurzu.

Kombinovaná forma studia je vhodná pro zaměstnané nebo jinak časově vytížené zájemce. Pokud nemáte čas vysedávat na kurzu, ale máte zájem a chuť se vzdělávat, tak je to ideální možnost pro Vás!

NÁPLŇ KURZU

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s příklady. Jednotlivé daně nabízíme i jako samostatné kurzy.

Hlavní probíraná témata jsou:

Daň z příjmů fyzických osob:

 • poplatník daně, daňový rezident,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • dílčí základy daně - ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní
 • výdajový paušál a daňová evidence,
 • nezdanitelné částky,
 • odčitatelné položky,
 • výpočet daně,
 • slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 • zálohy na daň a jejich splatnost,
 • sociální pojištění,
 • zdravotní pojištění,
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob,

Daň z příjmů právnických osob:

 • poplatník daně, daňový rezident,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • základ daně,
 • výpočet daně,
 • odčitatelné položky,
 • slevy na dani,
 • zálohy na daň a jejich splatnost,
 • daňově uznatelné a neuznatelné náklady,
 • majetek a odpisy dle zákona o dani z příjmů,
 • paušál na dopravu,
 • snižující a zvyšující položky,
 • zákon o rezervách - rezervy a opravné položky,
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani příjmů právnických osob,

DPH:

 • předmět daně a vyloučení z daně,
 • osvobozená a zdanitelná plnění,
 • plátce a identifikovaná osoba,
 • daňové doklady,
 • sazby daně, základ daně a výpočet daně,
 • nárok na odpočet, krátící a poměrový koeficient,
 • režim přenesené daňové povinnosti,
 • zvláštní režim,
 • procvičování příkladů z praxe s vyplněním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,

Silniční daň:

 • předmět daně,
 • poplatník daně,
 • osvobození od daně,
 • základ a sazba daně,
 • výpočet daně,
 • sleva na dani,
 • splatnost a placení daně,
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani silniční,

Daň z nemovitých věcí:

 • předmět daně - pozemky, stavby a jednotky,
 • poplatník daně,
 • osvobození od daně,
 • základ a sazba daně, místní koeficient,
 • výpočet daně,
 • zvýšení daně u prostor užívaných k podnikání,
 • zaokrouhlování,
 • zdaňovací období,
 • daňové přiznání a místní příslušnost,
 • placení daně,
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí,

Spotřební daň:

 • poplatník daně,
 • předmět daně,
 • správce daně, místní příslušnost,
 • zdaňovací období,
 • výpočet daňové povinnosti u některých vybraných výrobků,

Daňový řád:

 • osoby zúčastněné na správě daní,
 • druhy daňových tvrzení,
 • místní šetření a daňová kontrola,
 • pokuty a úroky z prodlení,
 • registrace k jednotlivým daním,
 • daňová informační schránka,
 • termíny a způsoby podání daňových přiznání.

DÉLKA KURZU

120 vyučovacích hodin (á 45 minut)

z toho prezenční formou 36 hodin (5 vyučovacích dní) a zbytek samostudium

BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Daňové zákony 2020 - úplná znění

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

 • publikaci od nakladatelství Anag, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění*,
 • 10 % slevu na nákup publikaci v e-shopu,
 • voucher na 10 % slevu na školení společnosti Anag, spol. s r. o.,
 • MIMOŘÁDNĚ: přístup k nahrávce celého kurzu proběhlého prezenční formou.

*platí do vyčerpání zásob

SOUVISEJÍCÍ KURZY

Na tento kurz můžete navázat studiem akreditovaných kurzů Mzdové účetnictví v rozsahu 80 vyučovacích hodin nebo Účetnictví, daně a daňová evidence včetně výuky na PC v rozsahu 170 vyučovacích hodin.

Případně můžete vybrat rozsáhlejší rekvalifikační kurz Daňový a účetní specialista v rozsahu 138 vyučovacích hodin doplněný o modul Účetní specialista.

Účastníci kurzu, při online výuce, obdrží veškeré podklady ke kurzu v elektronické podobě. V případě bonusů, jen to, co lze poslat elektronicky, e-mailem.

Zkušenosti účastníků s tímto kurzem

Osvědčení o rekvalifikaci

Úspěšným absolvováním kurzu automaticky získáváte Certifikát, ale hlavně Osvědčení o rekvalifikaci. Hlavní výhody takového osvědčení jsou:

 • osvědčení má neomezenou platnost
 • je uznáváno v celé ČR, ale i v zahraničí
 • uvítají ho všichni zaměstnavatelé, včetně státního sektoru
 • osvědčení může být podmínkou pro získání Živnostenského oprávnění
Certifikát ze školení

Lokalita, místo školení

Všechny učebny jsou nové a umístěny v centru Prahy. Najdete je na adrese: Rytířská 399/24, Praha 1 (u Stavovského divadla). Dobře se k nám dostanete:

 • Metro: metro Můstek (A, B), pár minut od Muzeum (C) a Náměstí Republiky (B)
 • Tramvaje: zastávky Václavské náměstí (3, 5, 6, 9, 14, 23), Národní třída (1, 2, 9, 18, 22) nebo Náměstí Republiky (6, 8, 15, 26)
 • Autobus: autobusové nádraží Praha Florenc je 2 stanice metrem
 • Vlak: 5 minut od Hlavního nebo Masarykova nádraží
Naše učebny a zázemí si můžete prohlédnout na stránce O nás.
Mapa sídla VVkurzy

Tento kurz nabízíme i jako firemní kurz!

Zavolejte nebo napište a dohodneme individuální termín.