Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2023

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné poskytnout ve správné výši, správně daňově posoudit a také zaúčtovat. Současně je nutné zohlednit předpisy související s členstvím České republiky v Evropské unii a mezinárodní smlouvy. Tato publikace vám pomůže se v této nelehké problematice orientovat.

Nakladatelství: Anag
Autor: Jaroslava Pfeilerová
Vydáno: leden 2023
Počet stran: 264
ISBN: 978-80-7554-373-8

Ukázka v PDF: Cestovní náhrady

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

439,- Kč
cena: 395,- Kč

Cestovní náhrady

Blíže k obsahu této publikace, aneb nekupujte zajíce v pytli

Publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2023 obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce. Aktuální znění publikace platné pro rok 2023 popisuje poskytování cestovních náhrad v běžných situacích, ale také ve specifických případech např. při onemocnění zaměstnanců v průběhu pracovní cesty, náhrady poskytované v rámci teambuildingu nebo při přerušení pracovní cesty. Obsahuje také účtování o cestovních náhradách, postupy přepočtu měn, využívání účetních kurzů i kurzů stanovených zákoníkem práce.

V publikaci naleznete postup při vyúčtování pracovních cest, řešení doplatků či přeplatků, lhůty a zaokrouhlování. Obsaženy jsou také informace o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům při nadnárodním poskytování služeb v rámci členských států EU v souvislostí se směrnicí 96/71/ES ve znění směrnice 2018/957. Tato problematika je popsána včetně souvisejících příkladů z hlediska zahraničních pracovníků, kteří vykonávají služby na území ČR, ale také z hlediska tuzemských zaměstnavatelů, kteří vysílají zaměstnance do členských států a musí posuzovat, jaké cestovní náhrady jim poskytnou.

Teorie nestačí, díky této příručce budete mít k dispozici i praktické příklady a dotazy s odpověďmi z praxe

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. Mnohé informace uvedené v publikaci jsou podpořeny řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství. Publikace obsahuje také odkazy nebo i citace judikátů (soudních rozhodnutí) NSS. I když Česká republika nemá zaveden precedenční systém, jsou rozhodnutí vyšších soudů obecně závazná, neboť stejné případy by měly být posuzovány stejně.

Podrobněji o řešených tématech

V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance. Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Jedná se zejména o to, že ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance je potřebné posoudit, ve kterém státě bude odvedena daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Tato problematika je často předmětem dotazů zaměstnavatelů a z toho důvodu byly dotazy a související odpovědi zařazeny do publikace.

Rozebírá i problematiku moderních institutů pracovního práva – elektromobilitu, home office…

Dále publikace obsahuje aktuální informace související s elektromobilitou (využíváním elektromobilů, hybridních i plug-in hybridních vozidel). Celá řada zaměstnavatelů se zaměstnanci sjednává výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele – např. z bydliště zaměstnance (tzv. home office). Ve vazbě na tento režim výkonu práce vzniká zaměstnanci nárok na celou řadu plnění – mimo jiné i na cestovní náhrady, i tato problematika bude tedy v publikaci řešena a obsahuje související příklady a odpovědi na dotazy.

Informace i pro OSVČ

Náklady spojené s cestováním při výkonu své činnosti mohou daňově uplatnit také podnikající fyzické osoby (OSVČ). Také tato problematika je v publikaci obsažena, a to včetně zdůraznění rozdílů mezi cestovními náhradami zaměstnanců a nákladů, které daňově uplatňují OSVČ.

Je tato praktická příručka právě pro vás?

Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v oblasti cestovních náhrad vyskytují, a možné sankce kontrolních orgánů. Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.


Související produkty

Abeceda mzdové účetní

859,- 773,- Kč

Exekuce

599,- 539,- Kč

GDPR v personalistice

389,- 350,- Kč

Anag - Cestovní náhrady v příkladech

589,- 530,- Kč

Poradce - Pomocník mzdové účetní

259,- 233,- Kč