Exekuce srážkami ze mzdy 2023

DOPORUČUJEME

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

Nakladatelství: Anag
Autor: JUDr. Jan Breburda
Vydáno: únor 2022
Počet stran: 608
ISBN: 978-80-7554-382-0

Ukázka v PDF: Exekuce

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

599,- Kč
cena: 539,- Kč

Exekuce

Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí

Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance.
Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných schémat či přehledných tabulek.

Stíháte sledovat aktuální výši srážek? Tato publikace vám pomůže se zorientovat

Tak jako byl předchozí rok 2021 bohatý na věcné změny právní úpravy exekuce srážkami ze mzdy (zejména zavedení náhradního výživného mezi přednostní pohledávky s privilegovaným „superpřednostním“ postavením, přiznání paušalizované náhrady nákladů plátci mzdy za provádění vybraných exekučních srážek nebo administrativní komplikace spojené s tzv. chráněným účtem), rok 2022 byl pro změnu bohatý na parametrické změny výše těchto exekučních srážek, jež se jen za letošek pětkrát pozměnily.

Problematika stanovení výše nezabavitelných částek a s nimi spojeného výpočtu výše samotných srážek ze mzdy prošla v roce 2022 vskutku bouřlivým a nepřehledným vývojem. Kromě relativně obvyklé, byť časté aktualizace výchozích hodnot životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, od nichž se veškeré výpočty v exekuci srážkami ze mzdy odvíjejí, došlo také k nezvyklým a kostrbatým legislativním i vládním zásahům do samotného složení normativních nákladů na bydlení. Tento klíčový parametr tak byl postupně rozšířen o dvě nové dílčí složky, přičemž se nakonec pro účely exekuce odchýlil od svého hlavního účelu – tj. stanovení výše příspěvku na bydlení.

S čím je potřeba počítat v roce 2023 při výpočtu srážek ze mzdy?

V roce 2023 budou plátci mzdy na základě právních předpisů novelizovaných na přelomu roku pracovat s aktualizovaným životním minimem jednotlivce a dvěma nově stanovenými dílčími složkami normativních nákladů na bydlení, jež vstupují do nově koncipovaných výpočtových vzorců pro stanovení nezabavitelných částek i pro určení limitu, od něhož se uplatní výpočet plně zabavitelné částky. Změna způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky má vliv na samotný výpočet srážek ze mzdy. Veškeré tyto změny jsou samozřejmě zohledněny ve všech příkladech, schématech a tabulkách.


Související produkty

Abeceda mzdové účetní

859,- 773,- Kč

GDPR v personalistice

389,- 350,- Kč

Cestovní náhrady

439,- 395,- Kč

Anag - Cestovní náhrady v příkladech

589,- 530,- Kč

Poradce - Pomocník mzdové účetní

259,- 233,- Kč