Cestovní náhrady v 321 příkladech

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků.

Nakladatelství: Anag
Autor: Ing. Karel Janoušek
Vydáno: leden 2023
Počet stran: 432
ISBN: 978-80-7554-374-5

Ukázka v PDF: Cestovní náhrady v příkladech

SKLADEM

Pouze osobní vyzvednutí, ul. Rytířska - Praha 1

589,- Kč
cena: 530,- Kč

Anag - Cestovní náhrady v příkladech

Řešená témata

Autor uvádí řadu praktických příkladů týkajících se sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a postup při jejím neposkytnutí, vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky. Podrobně také komentuje a představuje příklady poskytování cestovních náhrad při výkonu práce doma a z domova (home office), při přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance i v jiných složitějších případech, jako např. použití letadel v zahraničí apod.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Komentář není v této příručce uveden po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po vypořádání nároku se zaměstnancem a jeho zaúčtování. Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění k textu i příkladům. Součástí publikace je rovněž komentář a příklady složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí. Uvedeny jsou i odkazy na příslušné judikáty a nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad.

S touto knihou si poradíte i tam, kde zákon mlčí

V publikaci je nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž je vždy uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.


Související produkty

Abeceda mzdové účetní

859,- 773,- Kč

Exekuce

599,- 539,- Kč

GDPR v personalistice

389,- 350,- Kč

Cestovní náhrady

439,- 395,- Kč

Poradce - Pomocník mzdové účetní

259,- 233,- Kč